Završen zadnji SER1 & 2 PLC programing tečaj u Rijeci

Boris BradaricNovosti

fc-300

Ivan Tomas student s Pomorskog Fakulteta i Bojan Baričević zaposlenik jedne državne firme bili su zadnji polaznici tečaja industrijskog PLC programiranja ove godine. Nakon Basic tečaja, SERVICE 1 & 2 doveo je dvojcu polaznika do razine kada mogu početi prepoznavati i pratiti kodove industrijskih aplikacija  u svrhu traženja kvarova na kompliciranim automatskim procesima. Regulacija naprezanja lanca na 380mT SWL  Tensionaru bila je i njihova zadnja vježba na našem PLC trenažeru. U ovoj vježbi koristilo se je strukturno programiranje od OB, FC, FB i DB blokova a pojedini parametri su se isčitavali na HMI ekranu.