Laserski rezač

Filip Bradarić3D & CNC

Lasersko rezanje

Kako radi laserski rezač? Rezanje laserom je tehnologija koja koristi laser za rezanje materijala, i uglavnom se koristi za industrijsku primjenu, ali sve češće se koristi i u školama, malim poduzećima i kod hobista. Rezanje laserom radi tako da se direktno kontrolira izlazna snaga lasera, djelujući obično kompjuterom. Materijal se ili topi, ili izgara, ili isparava, ili ga otpuhne mlaz … Read More

CNC Glodalica

Filip Bradarić3D & CNC

Radionica-CNC

Kako radi CNC glodalica? CNC je skračenica za Computer Numerical Control. Ovo znači da računalo konvertira dizajn software program (Computer Aided Design software -CAD) u brojeve. Ti brojevi su kordinate grafike (x,y,z) i one kontroliraju pokrete alata koji obrađuju materijal. Na ovakav način računalo upravlja s rezanjem i oblikovanjem materijala koji se obrađuje. Glodanje možemo najbolje opisati kao horizontalno bušenje. … Read More

3D Skener

Filip Bradarić3D & CNC

Radionica 3D skeniranje

Kako radi 3D skener? Princip rada skenera zasniva se na pretvorbi svjetlosti, koja se odbije od predmeta skeniranja u električne impulse. Slika koja se želi unijeti u računalo osvjetljava se ugrađenim izvorom svjetlosti. Zrake svjetlosti koje se odbiju o predmet usmjeravaju se sustavom leća i ogledala prema senzorima svjetlosti za pretvorbu u električnu struju. Slika se pri tom postupku dijeli … Read More

3D Printer

Filip Bradarić3D & CNC

Radionica-3D-printanje

Kako radi 3D printer? Kod 3D printanja objekt će biti isprintan u trodimenzijalnom obliku. Kao i kod 2D printera gdje se inkt isprintava na papiru, 3D printer isto tako printa ali u više slojeva i to topljenu plastiku ili gips. Današnji printeri koriste ABS i PLA plastiku. Za što se mogu koristiti 3D printeri? Razvoj 3D printera je u punom … Read More