Mehatronika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

conveyorStation

Šta je to Mehatronika Mehatronika je sinergijska kombinacija mehaničkog i električkog inženjeringa, računarskih znanosti i informacijskih tehnologija, koja koristi sisteme upravljanja i numeričke metode za dizajn proizvoda i procesa njih procesa, ugrađujući u inteligenciju (Davdas Shetty, Richard A. Kolk). Za šta se koristi Mehatronika Razvojem proizvodnje i tehnike širila su se i područja proučavanja i primjene. Danas je spektar primjene … Read More

Pneumatika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

pneumatika

Šta je to Pneumatika? Pneumatika (prema grč. πνευματικός /pneumatikos/, “zračno”) znanstvena je i tehnička disciplina koja proučava korištenje stlačenih plinova za obavljanje rada. Za razliku od hidraulike koja koristi nestlačive kapljevine kao što su voda i ulje, pneumatika koristi zrak koji nema stalan obujam. U većini industrijskih primjena pneumatike radni tlak iznosi od 500 do 700 kPa, dok su u … Read More

Hidraulika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

hidraulica2

Šta je to hidraulika? Hidraulika je znanstvena i tehnička disciplina koja proučava oblike i zakone mehaničkog gibanja i relativnog mirovanja tekućina. Ime ‘hidraulika’ ὑδραυλικός (hydraulikos) je nastalo spajanjem grčkih rijeći ὕδωρ (hydor) – voda i αὐλός (aulos) – cijev ili žlijeb. Taj naziv u početku je označavao znanost o gibanju vode u cijevima. Danas takvo shvaćanje ima samo historijsku vrijednost. … Read More