Uvod

Ovu internetsku stranicu uređuje CTI Tesla.
Podaci o Udruzi i tvrtkama povezanima s CTI Tesla i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Nastojimo na web stranici ctitesla.com objavljivati točne i aktualne podatke. CTI Tesla ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Specifikacije proizvoda su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda na ovoj internetskoj stranici su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ctitesla.com ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1.Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost Udruge CTI Tesla. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika potrebna je prethodna pisana suglasnost CTI Tesla. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima CTI Tesla. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

2.Zaštitni znakovi

CTI Tesla logotip registriran je zaštitni znak Udruge i njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovog zaštitnog znaka izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3.Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove (tj. “hyperlinkove”) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat CTI Tesli. CTI Tesla samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.
b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na CTI Tesla stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
c. CTI Tesla ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

4.Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost CTI Tesla za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za CTI Tesla nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na CTI Teslinu odgovornost prema važećim propisima o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.
CTI Tesla nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
CTI Tesla ne jamči da proizvodi ponuđeni na njezinim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih proizvoda.

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. Nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu je u Zagrebu, Hrvatska. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.

Informacije za zaštitu podataka

1. Općenito

CTI Tesla poštuje privatnost svake osobe koja posjeti njegove internet stranice. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Ovim putem željeli bismo Vas obavijestiti koje podatke CTI Tesla prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također, možete saznati i kako provjeriti točnost tih informacija te učiniti da se Vaši podaci koji se vode u evidenciji društva CTI Tesla izbrišu. Ako se podaci zbog poboljšanja usluga ili iz tehničkih razloga obrađuju unutar društva i to u okviru središnje obrade podataka, na odgovarajući ćemo način omogućiti da se Vaša prava i pravni interesi glede sigurnosti podataka u potpunosti poštuju.

Ova izjava o zaštiti privatnosti ne odnosi se na Internet stranice koje su linkom povezane i vidljive preko „CTI Tesla“ Internet stranice.

2. Obrada osobnih podataka

Ukoliko nam sami pošaljete svoje osobne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih CTI Tesla ili društva povezana s njime upotrebljavali za poboljšanje opskrbe kompanije. Kada date tu vrstu suglasnosti, prihvaćate sljedeće uvjete korištenja.

Navedene osobne podatke nećemo koristiti, obrađivati ili prenositi izvan granica dopuštenih zakonom ili određenih u Vašoj izjavi o pristanku. Osim toga, Vaše ćemo podatke proslijediti samo u slučaju kada smo na to obvezni na osnovi pravnih propisa.

Svaka promjena “Izjave o privatnosti” objavljuje se na ovoj stranici. Tako se u bilo koje vrijeme možete informirati o tome koje podatke čuvamo, kako to činimo te na koji način i u koju svrhu ih upotrebljavamo.

Prilikom posjete CTI Tesla web stranici, određeni podaci se automatski spremaju na našem serveru u svrhu administriranja sustava kao i u statističke i sigurnosne svrhe. Ovi podaci obuhvaćaju naziv Vašeg Internet poslužitelja, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju softvera Vašeg Internet browsera, operativni sustav računala koji se koristi za pristup našoj web stranici, web stranica koju koristite za pristup, web stranice koje ste posjetili dok ste na našim stranicama i, ako je moguće, bilo koje izraze koje ste koristili za pretraživanje naše web stranice. Ovisno o okolnostima, takvi podaci mogu omogućiti izvlačenje zaključaka o posjetiteljima Internet stranice. Međutim, u ovom kontekstu se ne koriste nikakvi osobni podaci. Takvi podaci se koriste isključivo anonimno. U slučaju da CTI Tesla prenosi podatke vanjskom pružatelju usluga, poduzet će se sve tehničke i organizacijske mjere koje jamče da se prijenos podataka vrši u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka.

Elektronsku poštu koju nam šaljete, CTI Tesla ne smatra povjerljivom. Slanjem elektronske pošte dajete CTI Tesla sva prava uključujući umnožavanje, slanje i objavljivanje istih u svim medijima.

3. Sigurnost

CTI Tesla će Vaše podatke pohraniti na sigurno te provesti sve mjere sigurnosti za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zlorabe i promjena. Ugovorni partneri društva CTI Tesla koji imaju pristup Vašim podacima zbog omogućavanja servisnih usluga u ime CTI Tesla, moraju čuvati tajnost tih informacija i ne smiju ih koristiti u druge namjene.

4. Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

5. Djeca

CTI Tesla savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu. CTI Tesla ce prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina jedino uz pristanak roditelja ili skrbnika, i neće ih ni na koji način rabiti, niti će ih odati trećima.

6. Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko ste nam stavili na raspolaganje osobne podatke i sada želite da se te informacije izbrišu, molimo vas da nam pošaljete elektronsku poštu na sljedeću adresu info@ctitesla.com . Možete nas na isti način kontaktirati želite li saznati da li smo prikupili neke vaše podatke, i ako jesmo, koje vaše podatke posjedujemo. Potrudit ćemo se da Vam odmah odgovorimo.