Mehatronika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

conveyorStation

Šta je to Mehatronika Mehatronika je sinergijska kombinacija mehaničkog i električkog inženjeringa, računarskih znanosti i informacijskih tehnologija, koja koristi sisteme upravljanja i numeričke metode za dizajn proizvoda i procesa njih procesa, ugrađujući u inteligenciju (Davdas Shetty, Richard A. Kolk). Za šta se koristi Mehatronika Razvojem proizvodnje i tehnike širila su se i područja proučavanja i primjene. Danas je spektar primjene … Read More

Pneumatika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

pneumatika

Šta je to Pneumatika? Pneumatika (prema grč. πνευματικός /pneumatikos/, “zračno”) znanstvena je i tehnička disciplina koja proučava korištenje stlačenih plinova za obavljanje rada. Za razliku od hidraulike koja koristi nestlačive kapljevine kao što su voda i ulje, pneumatika koristi zrak koji nema stalan obujam. U većini industrijskih primjena pneumatike radni tlak iznosi od 500 do 700 kPa, dok su u … Read More

Hidraulika

Filip BradarićPneumatika i hidraulika

hidraulica2

Šta je to hidraulika? Hidraulika je znanstvena i tehnička disciplina koja proučava oblike i zakone mehaničkog gibanja i relativnog mirovanja tekućina. Ime ‘hidraulika’ ὑδραυλικός (hydraulikos) je nastalo spajanjem grčkih rijeći ὕδωρ (hydor) – voda i αὐλός (aulos) – cijev ili žlijeb. Taj naziv u početku je označavao znanost o gibanju vode u cijevima. Danas takvo shvaćanje ima samo historijsku vrijednost. … Read More

SCADA/HMI

Filip BradarićObrada drva

scada

Šta je to SCADA & HMI? SCADA (еng. Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavima. Svaki industrijski proces kojeg ima smisla automatizirati je odličan kandidat za primjenu S SCADA mreža se sastoji od jednog ili više MTU (engl. Master Terminal Unit) koji su zapravo računarske stanice opremljene odgovarajućim softverom i operativnim sistemom. … Read More

PLC trenažer

Filip BradarićKontrolni sistemi

plc

Šta je to PLC? PLC (eng. Programmable Logic Controller) je programabilni logički kontroler, tj. industrijsko računalo koje se sastoji od memorije, procesora, industrijskih ulaza i izlaza; ulazi nisu tipkovnica i miš, nego tipkala i sklopke, ili razne vrste pretvornika ili senzora.PLC se najviše koristi kao osnovni dio upravljačkih automatskih sustava u industriji. Njegov program, odnosno algoritam, se može jednostano mijenjati … Read More

Glodalica za drvo

Filip BradarićObrada drva

Glodanje-Drva

Kako radi glodalica? Glodalica je ime za alatni stroj koji služi za izradu solidnih materijala. Glodalice se dijele sa obzirom na orijentaciju glavnog okretnog alata odnosno vretena i to na: vertikalne i horizontalne. Po veličini glodalice se proizvode od malih strojeva koji mogu se namjestiti na stol, te na strojeva veličine veće sobe. Glodalice se mogu upravljati: ručno i automatski. … Read More