Robot

Filip BradarićE&I i Robotika

KIT-RK-REACTOR-A

Kako radi robot? Robot (od češkog – rob, robota, rabota – težak, prisilan rad) je elektro-mehanička jedinica koja je u stanju da autonomno, po nekom programu, ili pod kontrolom čovjeka izvodi određene zadatke. Roboti koji imaju oblik ljudskog tijela se još zovu humanoidni roboti. Ako je uz ovo još i svrha da se po njihovim ostalim karakteristikama, kao što su … Read More

E&I oprema

Filip BradarićE&I i Robotika

Basic-Electronic

E&I oprema i komponente u industrijskom inženjeringu? E&I oprema i komponente su jedan od najvažnijih dijelova bilo kojeg industrijskog proizvoda, stroja te oprema i mogu činiti i do 60% troškova. Članovi i ne-članovi CTI Tesla mogu koristiti mjerne uređaje i instrumente, elektrotehničke i instrumentacijske komponente za vlastitu naobrazbu ili za izradu prototipa što će im uvelike smanjiti inicijalne troškove. U … Read More