Američka umjetna bura

Boris BradaricTehničke novosti

Solar Wind Energgy's Downdraft Tower

Solar Wind Energy iz Maryland (SAD) patentirao je svoj Solar Wind Energy Tower . Ovaj obnovljivi izvor električne energije temeljen je na premještanju hladnog zraka iz viših slojeva u niže. Zrak u tornju ima određenu temperaturu, a sistemom pumpi voda se pumpa u gornje dijelove tornja (685 m), gdje se onda mlaznicama raspršuje vodena magla. Ta magla onda hladi zrak u gornjim slojevima, koji postaje teži i pada prema dnu brzinom od 80 km/h. Kružno oko cijelog tornja postavljene su turbine koje pokreću generator. Za prvi pilot projekt odabrana je lokacija blizu San Luis, Arizona, gdje će produkcijski kapacitet biti oko 1,250 megawatt/h. U zimskim mjesecima to se smanjuje na 435 megawatt hours/hr.

Za više informacija pogledajte ovaj link