3D original Ultimaker printer

Filip BradarićProjekti

Ultimaker 2

Autor: Filip Bradarić 21.09.2013

3D printanje je proces u kojem se napravi trodimenzionalni objekt od digitalnog modela. Digitalni modela prije printanje mora proći proces obrade gdje se model razbija u slojeve. Ovisno o visini svakog sloja ovisi i kvaliteta printanog objekta. Nakon šta se slojevi kreiraju oni se konvertiraju u jezik zvan G-CODE, a taj kod određuje kordinate (x, y i z) po kojem će extruder topiti plastiku. Ovaj 3D printer je sastavljen od dijelova nizozemske kompanije Ultimaker. X, Y i Z osi pokreću koraćni motori koji se upravljaju preko drivera koji se nalaze na motherboard-u, a cijeli stroj se upravlja arduinom (kontrolna ploča). Ovaj 3D printer ima dvije mogućnosti upravljanja. Prva mogućnost je korištenjem PC na kojem je instaliran upravljački program( USB port), a drugi način je korištenjem kontrolera s zaslonom koji se nalazi na stroju.

Ultimaker 2Ultimaker 1