Robot

Filip BradarićE&I i Robotika

KIT-RK-REACTOR-A

Kako radi robot?

Robot (od češkog – rob, robota, rabota – težak, prisilan rad) je elektro-mehanička jedinica koja je u stanju da autonomno, po nekom programu, ili pod kontrolom čovjeka izvodi određene zadatke. Roboti koji imaju oblik ljudskog tijela se još zovu humanoidni roboti. Ako je uz ovo još i svrha da se po njihovim ostalim karakteristikama, kao što su kretanje, govor, gestikulacije itd, što više približe ljudskim bićima, radi se o androidima. Ovaj termin se ipak češće sreće u naučnoj fantastici. Inteligenciju koju robot poseduje čini u stvari program ili sistem programa, koji određuje sposobnost robota da prepozna određene situacije i da se u njima snađe ili ih rijšava, ponašajući se na pravi način ili čak iz sopstvenog iskustva uči kako da se snalazi u novim situacijama i riješava nove probleme. Ova vrsta inteligencije se zove još i umjetna inteligencija i predstavlja zasebnu granu nauke.(wiki)

Za šta se koriste roboti?

Roboti se koriste za izvođenje zadataka opasnih, teških ili napornih za ljude. Na primer sakupljanje nuklearnog otpada ili slaganje velikog broja žica prema boji, kao i repetitivne poslove gde se zahtjeva istrajnost i preciznost, kao što je sklapanje motora i šasije automobila, zavarivanje kompleksnih uređaja itd.

S kojim software-om se programira robot?

Robot brand Language name

ABB RAPID
Comau PDL2
Fanuc Karel
Kawasaki AS
Kuka KRL
Yaskawa Inform

Reactor Robot Arm -CTI Tesla

Reactor robotska ruka ima 43 cm horizontalnog i 55 cm vertikalnog dosega. Do 10 cm radiusa može podignuti 600g, a kod 30cm do 200g. Gripper sam po sebi ima rotiraju

u jačinu držanja od 500g, dok sam zglob šake može podignuti 250g horizontalno a 150g koriste

i zglobnu rotaciju.

Ugrađeni Arbotix Robocontroller koristi Arduino IDE ili bilo koji drugi vlastiti firmware, osiguravajući 8 digitalnih i analognih Ios, Xbee wireless ili USB connectivity, i snažan ATMega644p sposoban raditi s ugrađenim Inverse Kinematics code.

Product Features:

Industry Leading AX-12A Servos
•Solid 14cm Ball Bearing Base
•Dual Servo Shoulder & Elbow Design
•Extremely Rigid Boxed ABS Construction
•Arbotix Robocontroller for Onboard Processing
•Custom Parallel Gripper
•Mounting Brackets for Cameras & Sensors

Ova robotska ruka može se koristita samostalno za edukaciju robotike, ili u sklopu mehatroničkog postrojenja, gdje robotska ruka obavlja jednu od operacija u cijelom proizvodnom procesu. Cijeli sistem je open source gdje se onda mogu na temelju ovog robota raditi vlastite preinake ili vlastiti hardware i software dizajn.