Svijet oko nas pokreću  tehnologije. Bez obzira bila one stare ili nove, tehnologije čine nas život lakšim i ljepšim. Da bi ljudi mogli na taj način koristiti npr. smart phone, jako mnogo ljudi je moralo razviti svoje tehničke vještine. Tehnička zanimanja su univerzalna zanimanja i potreba za takvim zanimanjima u cijelom svijetu su ogromna, a posebno u industrijskim visoko razvijenim zemljama. Samo po sebi tehničko zanimanje danas nije dovoljno za uspjeh ako se usput ne razviju i tehničke vještine.  Pravodobnim razvojem tehničkih vještina te vještine mogu onda razviti i tehničku izvrsnost kod pojedinaca.  Tehnička vještine i tehnička izvrsnost spadaju u intelektualno bogatstvo samog pojedinca, koje  mu onda donose  i veliku  finacijsku sigurnost. Društvo koje posjeduje u znatnoj mjeri tehničke vještine i tehničku izvrsnost pojedinaca je bogato društvo.

Talent je bitan ali nije presudan faktor u razvoju tih vještina. Kao i u nogometu talenti se rađaju ali pravi stručnjaci se izgrađuju. Ključ uspije u razvoju vještina je što ranije doći u kontak s tehnologijama i što ranije početi učiti struku koristeći “hands-on” ili “on-the-job” (OJT) pristup, te učiti od onih koji rade te poslove u privredi. Nema bubanja na pamet, ono što se ući odmah se “lijepi” za ruke.  Ovakav pristup je nekoliko desetaka puta učinkovitiji od čitog bubanje iz knjiga i takav pristup  uklanja  ograničenja koja ste si sami postavili.

  • CTI Tesla je udruga koja je osnovana s ciljem očuvanja, promicanja i razvoja industrijskih i tehničkih vještina društva na novim jednostavnijim metodologijama učenja.
  • Poticanje mladih za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, a sve ucilju promoviranja srukovnih i tehničkih škola te fakulteta kao odabira njihove buduće profesije.
  • Centar će svoje usluge pruzati fizičkim i pravnim osobama koje kroz njihov rad doprinose razvoju inovativnosti, poduzetništva ili bilo kojeg drugog oblika djelatnosti kojemu je krajnji cilj očuvanje, promicanje i razvoj industrijskih i tehničkih vještina društva.
  • Razvijanje talenata i strasti u tehničkom nadmetanju na globalnom tržištu rada
  • Podizanje vještina na nivo koji je internacionalno priznat i komprativan sa industrijom
  • Razviti tehničku izvrsnost kod pojedinaca kao temelj inovativnog načina razmišljanja
  • Razvojem društvene svijesti o potrebi jačanja industrijskih i tehničkih vještina društva radi sveopćeg društvenog napretka,  Centar se za 5-10 godina, uz suradnju s ostalim edukativnim institucijama i privredom ,  može pretvoriti, ili iz njega izrasti  Centri Znanstvene Izvrsnosti  za pojedina tehnička područja ili industrije.
  • Kako god Centar Tehnicke Izvrsnosti koji pronalzi talente i razvija njihovu tehničku izvrsnost u ranom životnom dobu je osnova razvoja bilo kojih drugih tehničkih institucija i kao takav bi i dalje morao imati važnu ulogu u društvu.
  • U onom trenutku kada globalna privreda prepozna kvalitetu kadrova koji prolaze obuku u CTI Tesla i kada se Centar bude tretirao kao njihov partner, onda smo na dobrom puta da se ispuni misija i vizija CTI Tesla.
Startegija koja će se koristiti je temeljena na “Hands-on” i “On-the-job” metodologiji pristupu učenja i razvoja tehničkih vještina.  Da bi ona bila što kompatibilnija s procesima u privredi, tečajeve će voditi oni koji su radili ili rade na takvim poslovima u privredi.