CTI Tesla je fokus svojih aktivnosti stavio na one discipine bez kojih Industrijski Inženjering & Napredna Proizvodnja su nezamislivi. Kroz rad s najmladim naraštajima pa sve do osnovnih i naprednih obuka temeljenih na “ hands-on & on-the job“ principu, stvara se sinergija rada, zajedništva, struke i poduzetnosti. Ta sinergija bi u konačnici trebala početi proizvoditi tehničku izvrsnost. Tehnička izvrsnost kod pojedinaca u kombinaciji s 5 centara pod istim krovom otvara mogućnost razvoja određenih kompetentnosti u II & NP.

CTI Tesla, zajedno sa voditeljima , predavačima i instruktorima, osim izvan nastavne edukacije pruža i usluge konzaltinga, zajedničkih projekata s privredom te pojedincima/inovatorima. Poslovni subjeki mogu dati dio projekta u “ Outsourcing“, koji će onda služiti za “on the-job“ obuku.

CTI Tesla pruža privredi usluge edukacije njihovog vlastitog kadra ili ciljanu praksu novim zaposlenicima kako bi se smanjilli inicialni troškovi obuke. Obuka novih zaposlenika često oduzima privredi skoro 1 godinu dana a zahtijeva uključivanje iskusnog osoblja u proces same obuke, što onda utječe i na njihovu produktivnost.

CTI Tesla pruža i usluge “ Outsourcing“ tehničkog osoblja na projektnoj bazi u slučaju da privreda pokaže interes.