PLC trenažer

Filip BradarićKontrolni sistemi

plc

Šta je to PLC?

PLC (eng. Programmable Logic Controller) je programabilni logički kontroler, tj. industrijsko računalo koje se sastoji od memorije, procesora, industrijskih ulaza i izlaza; ulazi nisu tipkovnica i miš, nego tipkala i sklopke, ili razne vrste pretvornika ili senzora.PLC se najviše koristi kao osnovni dio upravljačkih automatskih sustava u industriji. Njegov program, odnosno algoritam, se može jednostano mijenjati te je pogodan za brza rješenja i aplikacije. Dio je mnogobrojnih strojeva i procesa u industriji.
PLC je digitalno računalo, njegov program se izvršava ciklično i sastoji se od tri faze:

  • čitanje ulaznih varijabli
  • izvršavanje programskog koda
  • ispisivanje rezultata logičkih operacija na izlaze

Program se pamti u unutrašnjoj memoriji uređaja i kad on ostane bez napajanja. Projektiran je za teške uvjete rada, otporan na vibracije, temperaturne promjene i električne smetnje.

Za šta se koristi PLC?

PLC se najviše koristi kao osnovni dio upravljačkih automatskih sustava u industriji. Njegov program, odnosno algoritam, se može jednostano mijenjati te je pogodan za brza rješenja i aplikacije. Dio je mnogobrojnih strojeva i procesa u industriji.

Koje programske jezike koristi PLC?

Osim Laddera, FBD-a i IL-a(Statement List), Step 7 omogućava i korišćenje S7-SCL jezika (koji je u stvari ST jezik) i S7-Graph jezika (koji predstavlja SFC jezik po IEC 61131-3 standardu).

PLC trenažer-CTI Tesla

Trenažer se sastoji od:

CPU313C
SIMATIC S7-300, CPU 313C, COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

ET 200S distributed I/O
IM151-1 STANDARD interface module & I/O cards

SIMATIC S7-1200
CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

PLC I/O SIMULATOR
DI/DO/AI/AO/ABS&REL Encoderi,BCD