E&I oprema

Filip BradarićE&I i Robotika

Basic-Electronic

E&I oprema i komponente u industrijskom inženjeringu?

E&I oprema i komponente su jedan od najvažnijih dijelova bilo kojeg industrijskog proizvoda, stroja te oprema i mogu činiti i do 60% troškova. Članovi i ne-članovi CTI Tesla mogu koristiti mjerne uređaje i instrumente, elektrotehničke i instrumentacijske komponente za vlastitu naobrazbu ili za izradu prototipa što će im uvelike smanjiti inicijalne troškove. U mnogo slučajeva upravo nemogućnost nabave ove skupe opreme i komponenti su limitirajuči faktor u razvoju inovacija. CTI Tesla kroz sve vidove zajedničke suradnje želi otkloniti bilo koje prepreke koje stoje u razvoju tehničke izvrsnosti kod darovitih pojedinaca. Suradnjom talentiranih pojedinaca s raličitim tehničkim backgroundom a pod istim pod istim krovom, otvaraju se mogućnosti razvoja treće industrijske revolucije u lokalnim okvirima.

Za koje projekte se mogu koristiti E&I komponente?

CTI Tesla ostavlja kreativnim pojedincima i instruktorima absolutnu slobodu u odlučivanju gdje i na koji način i za koje svrhe se može upotrebiti ovakva oprema. Kako god tržište i zdrava logika će odlućiti što se to tržišno može komercijalizirati a što ne.

S kojim software-om će se dolaziti u kontakt?

Danas se E&I oprema i komponente sve više digitalizira i koriste se razliciti set-up & engineering software-i . Rad s ovim interface software-ima i njihove razumjevanje je od iznimne važnosti za razvoj tehničke izvrsnosti.

Oprema-CTI Tesla

Mjerni instrunenti, oprema za testiranje,alati te elektroničke, elektrotehničke i instrumentacijske komponente su kompatibilni s privredom.