CNC Glodalica

Filip Bradarić3D & CNC

Radionica-CNC

Kako radi CNC glodalica?

CNC je skračenica za Computer Numerical Control. Ovo znači da računalo konvertira dizajn software program (Computer Aided Design software -CAD) u brojeve. Ti brojevi su kordinate grafike (x,y,z) i one kontroliraju pokrete alata koji obrađuju materijal. Na ovakav način računalo upravlja s rezanjem i oblikovanjem materijala koji se obrađuje. Glodanje možemo najbolje opisati kao horizontalno bušenje. Kod bušenja alat se pomiče po vertikalnoj osi (z) a kod glodanja alat se pomiče i po horizontalnoj osi (x,y). Znači s verikalnim posmakom alat ulazi na određenu dubinu a onda se s horizontalnim posmacima materijal obraduje po zadanim kordinatama. Važno je napomenuti da je materijal koji se obrađuje nepomičan a alat pomiče se samo alat.

Za što se mogu koristiti CNC glodalice?

Ovisno o tipu CNC glodalice ona se može koristiti za obradu drva, umjetne materijala, laganih i teških metala. CNC glodalica koja se koristi u CTI Tesla može obrađivati drvo, umjetne materijala te lagane metale. Kod obrade leganih materijala mora se paziti da Z korinate bude što manje( max 15cm) zbog velikih torzijalnih sila. Kod obrade laganih metala mora se obavezno koristiti tekučina za hlađenje alata.

S kojim software-om rade CNC strojevi?

Postoji jako puno poluprofesionalnih CNC kontrolnih software kao što su Mach3, LinuxCNC, DeskCNC, USBCNC itd.
CTI Tesla koristi DeskCNC software.

CNC glodalica -CTI Tesla

Dimenzije : 1500x1500x250 mm
Obrada : drvo, aluminij, bronca, mesing, PVC, guma, pluto, koža, stiropor, tekstil, staklo itd…

Napravljen je od osi koje su razvijene kod DamenCNC firme iz Nizozemske. Korištena su orginalna ISEL vretena koja su jedna od najkvalitetnijih na svijetu što stroju daje veliku preciznost. Upravljačka panel je osobne izrade a pokreče ga upravljački software DeskCNC. Instalirani su koraćni driveri GECKO. Alate pokreće ElectroSpindle trofazni motor koji preko Freq. Drive postiže brzine od 0-20.000 RPM. Upravljački sistem automatski namješta brzinu preko analognog ulaza 0-10V.