TIG Varenje

Radionica TIG zavarivanje

Zavarivanje TIG postupkom (engl. Tungsten Inert Gas) ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina (engl. Gas Tungsten Arc Welding – GTAW), je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu (ili volfram s dodacima, npr. torijevog oksida ili oksida drugih elemenata kao cirkonij, lantan, itrij) i posebno dodatni materijal. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar, ali zahtjeva izuzetne vještine zavarivača i relativno je spor. Iako se može koristiti za skoro sve vrste materijala, najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala (aluminijeve legure, titanijeve legure). Pogodan za zavarivanje tankih limova (do debljine 6 mm), a često se koristi kod proizvodnje bicikla, zrakoplova i brodova, te kod zavarivanja u prinudnim položajima. U pravilu se volframova elektroda priključuje na (-) pol izvora istosmjerne struje, zbog znatno manjeg trošenja volframove elektrode. Koristi se pulsirajuća struja zavarivanja (wikipedia)
Još nije određen

Radionica trenutno nije dostupna. Vrati se na popis radionica klikom na ovaj link 

Kategorija:

Opis proizvoda

Potrebna razina znanja:
Nije potrebno

Radionica traje 3 x 3 sata od 18:30 do 21:30 ( osim ako nije drugčije naznačeno).

Šta poslije:
Nakon radionice imaš dovoljno znanja da možes sigurno koristiti TIG stroj.

POLAZNICI
Min 2 – Max 4