glodanje

Radionica Glodanje

Glodalica je ime za alatni stroj koji služi za izradu solidnih materijala. Glodalice se dijele sa obzirom na orijentaciju glavnog okretnog alata odnosno vretena i to na: vertikalne i
horizontalne. Po veličini glodalice se proizvode od malih strojeva koji mogu se namjestiti na stol, te na strojeva veličine veće sobe. Glodalice se mogu upravljati: ručno i automatski. Automatsko upravljanje može biti mehaničko ili digitalno rabljenjem računala (CNC – engl. Computer Numerical Control). Glodalice su alatni strojevi za strojnu obradu odvajanjem
čestica pomoću kojih se rezanjem obrađuju dijelovi pretežno ravnog oblika (poravnavanja, utori, žljebovi), te profili, navoji, zubi. Glavno gibanje je uvijek rotaciono, dok je posmično
gibanje pravocrtnog ili kružnog oblika i uvijek je okomito ili pod nekim kutom na os rotacije. (Wikipedia)
Još nije određen

Radionica trenutno nije dostupna. Vrati se na popis radionica klikom na ovaj link 

Kategorija:

Opis proizvoda

Potreban razina znanja:
Osnovno znanje o alatima, i afinitet prema obradi metala.
Radionica traje 3 x 3 sata od 18:30 do 21:30 ( osim ako nije drugčije naznačeno).

Radionica sadrži:
Teorijski dio koji se odnosi na sam stroj i terminelogiju. Zatim praktični dio koji se odnosi na namještanje stroja za rad pa sve do načina obrade metalnih dijelova.

Što poslije:
Nakon radionice biti ćes u stanju sigurno raditi na stroju i koristiti razlicite tehnike glodanja..
Znati češ namjestiti alate i odrediti one brzine okretaja koje su odeđene u odnosu na alat koji se koristi i vrstu metala koja se glođe.

POLAZNICI
Min.2 – Max.4