Elektro Varenje

Radionica Elektrolučno zavarivanje

Elektrolučno zavarivanje jedan je od najčešće upotrebljavanih načina zavarivanja u praksi. Izvor energije za zavarivanje je električni luk. Dio koji se zavaruje obično je plosnat, dok je elektroda štapičasta. Ako se elektroda ne tali (ugljena, volframova), zavarivati se može bez dodavanja ili s dodavanjem materijala. Pri zavarivanju taljivom elektrodom, ona je ujedno dodatni materijal (obično istorodan s osnovnim materijalom koji se zavaruje). (wikipedia)
Još nije određen

Radionica trenutno nije dostupna. Vrati se na popis radionica klikom na ovaj link 

Kategorija:

Opis proizvoda

Potreban razina znanja:

Nije potrebno
Radionica traje 3 x 3 sata od 18:30 do 21:30 ( osim ako nije drukčije naznačeno)

Šta poslije:
Nakon radionice imaš dovoljno znanja da možes sigurno koristiti Elektrolučno zavarivanje.

POLAZNICI
Min 2 – Max 4