DCS_PLC_Scada_Systems

Tečaj SCADA WinCC Flex

SCADA (supervisory control and data acquisition) je sustav s kodiranim signalima preko komunikacijskih kanala kako bi se osigurala kontrola nad udaljenom opremom ili postrojenjem. SCADA,PC s aplikacijskim software-om, je obično spojen sa PLC uređajem koji obrađuje ulazne i izlazne jedinice na temelju napisanog koda. SCADA sa svojom procesnom grafikom pokazuje šta se u stvari događa u samom procesu. Preko SCADA se mogu izvršavati i komande koje se onda obrađuju u PLC kodu i šalju prema aktuatorima.
Boris Bradarić – Subsea 7
E&I &CS supervisor (newbuild)
Chief Elec PSLV

Kategorija:

Opis proizvoda

Cilj: SCADA tečaj pruža temeljiti tehnički pregled načela kontrolog nadzora (SCADA) i pokriva osnove SCADA sustava, komponente, arhitekturu, protokole, sigurnost i teoriju poslovanja. SCADA programeri su traženo osoblje na globalnom industrijskom tržištu rada. Na tečaju će se koristiti engleska terminologija koja se i koristi u globalnoj industriji, što će polaznicima omogućiti bolje razumjevanja zadanih aplikacija. Praktična obuka vrši se na Siemensovom WinnCC software-om i HMI uređajem.

Trajanje tečaja: 10 poslijepodneva po 4 školska sata

Predznanje: Poznavanje PLC programiranja S7

Sadržaj tečaja:

 • Introduction to SCADA
 • What is WinCC?
 • Project Creation
 • Using the Workbench
 • Compilation and Transfer Settings
 • Integration into Step 7
 • Using Tags
 • Working with Layers
 • Creating Faceplates
 • Language Settings
 • Creating a connection to a PLC (using S7-PLCSIM simulator)
 • Passwords and User Administration
 • Message Configuration
 • Data/Alarm Logs
 • Version Management / Change Control
 • Runtime Communication Options
 • Basic understanding of VB Scripting
 • Connecting a panel onto the Ethernet network

Tečaj se održava: Rijeka 18:00-22:00

Ispit: Polaznik dobiva potvrdu o sudjelovanju.

Polaznici: Min 5 – Max 8