hidraulica2

Tečaj Hidraulika – Load sensing kontrola

Posebno u aplikacijama gdje koriste variabilni tereti sa Load Sensing kontrolom možemo detektirati promjenu pritiska (tereta) a pumpa će onda automatski regulirati protok kako bi osigurala
konstantan pad pritiska preko orifice.
Boris Bradarić – Subsea 7
E&I &CS supervisor (newbuilds)
Chief Elec PSLV

Opis proizvoda

Cilj: Ovaj tečaj je namjenjen onima koji će raditi kao servisno i commisioning osoblje u industriji. Uz teoretsko znanje o Load Sensing tehnologiji , praktične vježbe će vas odvesti korak dalje u razumjevanju Load Sensing i gdje se ona može primjeniti u industriji.

Predznanje: Osnove hidraulike i E&I.

Trajanje tečaja: 4 poslijepodneva po 4 školska sata

Sadržaj tečaja:
1. Overview of the historical development of mobile hydraulics
2. Technological classifications of load sensing control and their application fields on different machines
3. Fundamentals of mobile hydraulics in mobile working machines
4. Basic principles of hydraulics, load sensing control and their operation, as well as explanation of special symbols
5. Structure and function of an LS control block 2M4-12, a stroke limiter, primary and secondary valves and a pilot control 2-2TH6
6. Primary pressure limitation
7. External power
8. Load pressure compensation
9. Pressure loss in the P line
10. Hydraulic pilot control
11. 07 Secondary valves
12. 02 Actuator volumes and stroke limitations
13. 08 Load sensing pressure limitation
14. Parallel operation with sufficient delivery volume
15. Parallel operation with insufficient delivery volume
16. Stroke cylinders with alternating directions of force

Tečaj se održava: Rijeka 18:00-22:00

Ispit: Ako pozitivnog rezultata dobiva se Certificate. Kod nedovoljnoga rezultata polaznik dobiva potvrdu o sudjelovanju.

Polaznici: Min 5 – Max 8