pneumatika

Tečaj Elektro Pneumatike

Ciljevi učenja prilagođeni su sadržaju koje je predložio Federalni zavod za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Berlinu (BIBB) i nudi praktičnu nastavu na različitim razinama pneumatske izobrazbe. Osnovni tečaj pneumatike je proširen s dodatnim elektropneumatskim vježbama i sa vježbama na dizajn jeziku koji se koristi u Grafcet sequence control. Izgled vježbi je sa didaktičkog aspekta strukturiran i objašnjava izvršenje individualnih vježbi korak-po-korak. Priručnik sadrži liste rješenja zadanih vježbi kao i završnu seriju testova.
Boris Bradarić – Subsea 7
E&I &CS supervisor (newbuilds)
Chief Elec PSLV

Opis proizvoda

Cilj: Pneumatski uređaji i sadržaj za praktične vježbe su pogodani za provedbu ciljeva učenja i sadržaja koji se odnose na industrijske tečajeve. Ovo je baza za naprednije industrijske tečajeve jer se obuka provodi na pravim industrijsko-pneumatskim uređajima i simuliraju se pneumatski procesi koji su sastavni dio industrijske opreme i uređaja.

Trajanje tečaja: 10 poslijepodneva po 4 školska sata

Predznanje: Osnove pneumatike

Sadržaj tečaja:
1. Master control of single-acting cylinders, valve with spring return
2. Master control of double-acting cylinders, valve with spring return
3. Hold element control, double-acting cylinder, pulse valve, direct operated
4. Hold element control, double-acting cylinder, pulse valve, relay
5. Basic circuit with AND links
6. Basic circuit with OR links
7. Basic circuits with electric self-holding circuits
8. Distance dependent control, double-acting cylinder, 1 elect. position switch
9. Distance dependent control of double-acting cylinders, pulse valve, cylinder switch
10. Distance dependent control of double-acting cylinders, valve with spring return,
cylinder switch
11. Stop controls, double-acting cylinder, 5/3 directional valve in locked central position
12. Time-dependent control, double-acting cylinder, pick-up delay
13. Time-dependent control, double-acting cylinder, release time delay
14. Pressure-dependent control, double-acting cylinder
15. Two-hand safety control, electric
16. Sequence control, 2 double-acting cylinders, pulse valves
17. Sequence control, 2 double-acting cylinders, pulse valves, signal overlapping
18. Sequence control, 2 double-acting cylinders, spring-returned valves, step chain
19. Sequence control, 3 double-acting cylinders, pulse valves, step chain
20. Sequence control, 3 double-acting cylinders, spring-returned valves, step chain
21. Grafcet

Tečaj se održava: Rijeka 18:00-22:00

Ispit: Ako pozitivnog rezultata dobiva se Certificate. Kod nedovoljnoga rezultata polaznik dobiva potvrdu o sudjelovanju.

Polaznici: Min 5 – Max 8