Radionica-CNC

Radionica CNC

Radionica koja traje 3 sata upoznat će vas sa CNC strojem i terminologijom. Upoznat ćete se s obradomdatoteka za CNC programiranje. Slijedi namještanje alata i početak glodanja. Ako sve ide dobro i ako imaš dovoljo znanja onda možeš samostalno koristiti CNC stroj.
Biti će naknadno određen.

Kategorija:

Opis proizvoda

Polaznik radionice mora imati iskustva sa jednim od CAD programa (AutoCAD, SolidWorks, SketchUp ili Fusion 360). Smisao radionice je da polaznik svoj vlastiti CAD dizajn može pretvoriti u CNC datoteku. Nadalje , polaznik bi trebao instalirati alat i točno oderditi brzinu okretaja i brzinu posmaka alata. Te postavke moraju bit unutar sigurnosnih marži.

CILJEVI RADIONICE

 • Opčenito znanje o CNC glodanju
 • Priprema objekta za glodanje
 • Šta je to G-code
 • Od datoteke do G-code
 • Instaliranje programa za glodanje
 • Učvrščivanje objekta
 • Najčešće greške
 • Test objekt (CAD) prebaciti u datoteku
 • Učvrščivanje objekta i početak glodanja
 • Evaluvacija vježbe
 • Davanje ocjene od strane Instruktora

SOFTWARE PROGRAM
DeskCNC

POLAZNICI: Min.2 – Max.6

MATERIJAL
Stiropor ili drvo biti će obezbijeđeno od strane CTI Tesla