RoboNet edukacijska platforma

Boris BradaricProjekti

Robonet web

RoboNet edukacijska platforma je namjenjena onima koji žele razvijati poluprofesionalne i profesionalne robotske platforme i njezinu nadogradnju. Robotska platforma može biti na kotačima (Wheeled), ili na gusjenicama (Tracked), i ona je osnova na koju se onda dodaju razni sensori i alati (robotska ruka). Ovu CTI Tesla edukacijsku platformu izradio je naš instruktor Filip Bradarić. Platformom se može upravljati preko pametnog telefona ručnim komandama. Preko WiFi kamere imate povratnu vezu o poziciji. Kada na pametnom telefonu kontrolu prebacite na automatsku, onda se platforma sama kreće u prostoru pomoću 3 sonara. Sam kod je razbijen  u funkcije (pokrete), što znači da oni koje uče na ovoj platformi, mogu lakše razumjeti programiranje s potprogramima.

CTI Tesla će napraviti na temelju ove edukacijske platforme i jednu veću, koja onda može dobiti i komercijalnu primjenu.

U ovoj početnoj fazi, preko radionica, nastojimo doći do određenog broja mladih ljudi, koji će biti u stanju raditi na ovakvom projektu.