Quadcopter

Boris BradaricProjekti

IMG_20160107_150755

Autor : Filip Bradarić

Quadcopter je drone koji sadrži četiri motora i četiri propelera. On koristi flight controller Naze32 koji omogućuje upravljanje quadcopter-om i njegovu stabilizaciju u zraku. Korisnik upravlja quadcopter-om pomoću RC Transmitter-a koju omogućuje upravljenje na udaljenostima do otprilike 1.5 km. Dodatno se na quadcopter mogu ugraditi kamere i fpv (first person view) komponente koje omogućuju snimanje i real time video vezu između pilota i quadcopter-a.

 

Korištenje:

  • CTI Tesla koristi open source platformu (software & hardware) za edukaciju. Ova platforma i code se mogu onda dalje razvijati i koristiti za složenije drone aplikacije.Software-ski dio još nije optimaliziran pa pozivamo one koji se žele okušati u programiranju kontrole leta da se uključe u projekt. Ovo je naša razvojna platforma za naprednije drone-ove.